Otagowano: siłownia

Aktywność fizyczna w domu.

Coraz częściej zaczynamy zwracać uwagę na pogorszenie stanu zdrowia naszego społeczeństwa. Związane jest to nie tylko z faktem zwiększenia udziału osób starszych w ogólnej liczbie ludności, ale również z nieprawidłowym stylem życia, który coraz...