Oszczędności i dotacje do naszych domów

Coraz częściej spotykamy się z coraz to nowymi programami unijnymi, dzięki którym możemy zaoszczędzić lub wymienić sprzęt związany z naszym gospodarstwem domowym jeśli jesteśmy posiadaczami własnego domku z działką. Czy to fotowoltaika czy też program moja woda. Na czym polega ten program? Kto może z niego skorzystać? co ma do tego deszczówka? Warto zadać sobie kilka nurtujących pytań dotyczących tego zagadnienia. Dzisiaj poruszymy problemy związane z programem “Moja woda”.

Na czym polega ten problem?

Celem tego programu jest ochrona zasobów wody, która polega na zwiększeniu retencji (zatrzymania wody) na terenie naszej posesji, czyli na podwórku, może być też ogród. Program, a za tym dotacje są rozpisane do 2024 roku.
Za realizację programu Moja Woda odpowiada oczywiście Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). To własnie ten program Moja Woda ma służyć zmniejszeniu ilości wody opadowej i roztopowej odprowadzanej do kanalizacji, rowów odwadniających, na sąsiednie tereny czy ulice. W ten sposób woda zatrzymywana na naszej posesji, będzie dodatkowo nawadniać naszą posiadłość.
Ale kto może starać się o tego rodzaju dotacje.
O dotacje na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się dom jednorodzinny. Beneficjenci programu mają zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej (zakup, montaż, budowa, uruchomienie). A to oznacza, ze dotacja obejmuje przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego, instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. Warto jednak pamietać, ze warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia.
Budżet na realizację programu Moja Woda w postaci bezzwrotnych dotacji wynosi do 100 mln zł. Wnioski na dotacje będą przyjmowane i obsługiwane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które będą zawierać umowy z osobami fizycznymi.
Z programu Moja Woda można będzie uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów poniesionych przez inwestora po 1 czerwca 2020, ale nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Cały program zakłada sfinansowanie nawet 20 tys. przydomowych instalacji.
Jak widać tego rodzaju programy oferowane przez nasze gminy i rząd mogą nie tylko przyczynić się do polepszenia sytuacji naszego środowiska, ale również znacząco zmniejszyć koszty poniesione przez właścicieli małych domków, którzy chcieliby zaoszczędzić na podlewaniu przydomowego ogródka. Warto więc zastanowić się nad tego typu rozwiązaniami i pomóc własnemu domowemu budżetowi.

 

Możesz również polubić…