Biologia w liceum.

Nauka biologii w liceum

Biologia jest jednym z trudniejszych przedmiotów z jakim muszą zetknąć się uczniowie w trakcie nauki szkolnej. W zależności od profilu mogą mieć oni większą i mniejszą styczność z tą dziedziną. Uczniowie na profilu biologiczno-chemicznym muszą skupić swoją uwagę na tym przedmiocie najbardziej – w ich planie zajęć dominują godziny przeznaczone na tę naukę. W przypadku innych profili coraz biologia znajduje się tylko w programie dla klas pierwszych, w kolejnych latach nie jest ona uwzględniania w procesie nauczania.

Czego uczniowie uczą się na biologii?

Tak jak już wcześniej wspominaliśmy nauka biologii w liceum zależy od wybranego przez ucznia profilu. Nauka na profilach ogólnych skupia się na podstawowych tematach z dziedziny biologii. Uczniowie poznają informacje, które mogą okazać się przydatne również w ich życiu codziennym. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej na profilu biologiczno-chemicznym, gdzie uczniowie poznają wiele szczegółów na temat naszego środowiska oraz życia w nim panującego. W trakcie zajęć poruszane są tematy dotyczące roślin ich rozwoju i funkcjonowania. Bardzo wiele godzin lekcyjnych poświęconych jest poszczególnym rodzajom zwierząt rozpoczynając od tych najsłabiej rozwiniętych do tych na najwyższym stopniu rozwoju. Bardzo ważnym elementem jest również organizm człowieka – jego anatomia, procesy zachodzące w komórkach oraz sposoby funkcjonowania poszczególnych układów. Jednak ważnym aspektem nauki biologii są również tematy związane z ekologią i funkcjonowaniem środowiska – uczniowie dowiadują się między innymi tego czym jest ekosystem lasu czy jakie znaczenie dla organizmu ma woda. Poznają tajniki ekologii oraz działań jakie mają wpływ na naszą planetę. Jest to wiedza niezbędna do zdania matury z biologii na wysokim poziomie. Dodatkowo oprócz informacji na tematy związane z biologią uczniowie uczą się odpowiedniego dobierania odpowiedzi, które pozwolą im trafiać w klucz w arkuszu maturalnym – tylko dzięki temu mają szansę zdobywać punkty na maturze.

 

Możesz również polubić…