Na czym polegają kosztorysy inwestorskie?

Zadaniem kosztorysu inwestorskiego jest oszacowanie wartości robót budowlanych konkretnej inwestycji przed podjęciem decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Pomaga on inwestorowi w ocenie, czy będzie go stać na planowane działanie. Jest punktem odniesienia do ofert cenowych oferowanych przez wykonawców.

Czym są kosztorysy inwestorskie?

Celem kosztorysu jest oszacowanie kosztów robót danego przedsięwzięcia budowlanego za pomocą wyszczególnienia wszystkich rodzajów robót budowlanych danej budowy. Do jego wykonania potrzebny jest projekt wykonawczy, dokładny pomiar robót, na podstawie których określa się prace do wykonania i liczbę roboczogodzin oraz specyfikacja techniczna. Dodatkowo sporządza się wykazy materiałów budowlanych i sprzętów, które będą potrzebne do realizacji. Uzyskane wyniki należy porównać z cenami jednostkowymi przypisanych do poszczególnych robót oraz z cenami materiałów. Warto mieć na uwadze, że kosztorys taki daje jedynie szacunkową wartość realizacji przedsięwzięcia i jest punktem odniesienia do rynkowych realiów.

W rękach specjalistów

Kosztorysy inwestorskie można sporządzić samodzielnie, ale należy liczyć się z tym, że istnieje wysokie ryzyko błędu. Podczas inwestycji może okazać się, że będziemy rozczarowani w zderzeniu z rzeczywistością. Drugim sposobem jest skorzystanie z pomocy fachowców, czyli zawodowych kosztorysantów. Profesjonalna wiedze o specyfice robót budowlanych i umiejętność korzystania z aktualnych tablic odnośnie do roboczogodzin przewidzianych dla konkretnych prac, jak i cen materiałów budowlanych może dać realny obraz wartości przedsięwzięcia. Prawidłowo wykonany kosztorys może być pomocny w analizie, w jakich miejscach można zaoszczędzić, a gdzie można wydać więcej pieniędzy na realizowane przedsięwzięcie.

Kosztorysy w zamówieniach publicznych

W przypadku budowania domów kosztorys ma aspekt informacyjno- porównawczy. Daje on nam informację, o tym ile warta jest inwestycja, daje możliwość porównania wartości z cenami rynkowymi. W przypadku kosztorysów w zamówieniach publicznych wygląda to nieco inaczej. Cenę robót budowlanych określają dopiero oferty złożone podczas przetargu na te roboty. Oznacza to, że cena może być zdecydowanie niższa lub wyższa niż szacowana. Z kolei szacowanie jest potrzebne, gdyż inwestor publiczny musi zaplanować w swoich budżetach wydatki na różne przedsięwzięcia. W tym przypadku im lepiej i rzetelniej przygotowany kosztorys , tym lepiej będzie opracowane ogłoszenie przetargowe, które będzie podstawą do sporządzenia oferty przez wykonawcę.

 

Możesz również polubić…